FIlmlezingen

SAMEN KIJKEN betekent MEER ZIEN

(Everything, Everywhere, All at Once)

Omdat vrijwel iedereen het leuk vindt om naar film te kijken is een filmlezing of filmworkshop een ideale manier om verdiepende gesprekken mogelijk te maken. Ik selecteer in overleg inspirerende fragmenten die een gesprek verrijken, ervaringen inkleuren of dilemma's voelbaar maken. Door samen te kijken naar mooie, grappige, pijnlijke of verrassende fragmenten ontstaat diepgang, begrip en plezier. Verhalen worden rijker en krijgen meer betekenis. Schoonheid, liefde, realiteitszin en verdriet maken hun entree.

REIS VAN DE HELD

De opbouw van mijn filmlezingen en -workshops baseer ik (al dan niet expliciet) op de universele 'Reis van de held' en het daarop gebaseerde Double Healix model voor menselijke ontwikkeling. Dit model maakt universele menselijke dilemma's op een toegankelijke en verdiepende manier hanteerbaar. Bovendien geeft het hoop en perspectief.
Ik vertel er graag meer over!

HOE?

Inhoudelijk: een filmlezing of filmworkshop maak ik altijd op maat aan de hand van een voorgesprek over de thema's die in jouw organisatie, team of groep aan de orde zijn.
Technisch: filmlezingen of filmworkshops werken het beste in een ruimte die verduisterd kan worden, met een groot scherm en een goede geluidsinstallatie. Voor groepen tot 10 a 15 personen kan ik de benodigde techniek zelf verzorgen.

FILMLEZINGEN.NL

In het platform Filmlezingen.nl hebben Alexander van Velzen, Elsemiek Meijs en Robbert Braak en ik onze ervaring en inspiratie gebundeld.
Een samenwerkingsverband tussen vier zelfstandige senior adviseurs die hun kennis en ervaring uit het bedrijfsleven, de overheid, cultuur en sport bij elkaar brengen waardoor we onze klanten nog beter kunnen bedienen met inspirerende filmlezingen en -workshops.

(The reader)

(Ratatouille)

(Portrait d'une jeune fille en feu)