De reis van de held in tijden van Corona

Als je naar verhalen kijkt uit verschillende culturen en verschillende tijden zie je opvallende overeenkomsten. Elsa, Frodo, Odysseus en Dorothy doorlopen allemaal de zogenaamde Reis van de held.

Ieder mens kan de stadia van deze reis herkennen. Ook jij doorloopt ze. Wellicht heb je onlangs een succes gevierd. Of heb je het even heel zwaar. Of ben je tot inzichten gekomen die belangrijk zijn voor jou en je omgeving. 

Wat heb ik er aan?

Inzicht in de stadia van de Reis van de held kan behulpzaam zijn bij bijvoorbeeld het doorstaan van beproevingen, of het omgaan met succes. Het kan helpen beseffen dat elke fase tijdelijk is, dat tegenspartelen de reis zwaarder maakt en dat een beloning wacht als je de beproeving doorstaat. Waarna een volgende reis begint. 

Op 15 mei 2020 van 9.30 tot 12:30 bieden Jan Reinder Rosing (Project Wijsheid) en ik een online workshop aan waarin je leert wat de Reis van de held behelst, hoe deze behulpzaam is in je leven en welke patronen je in verhalen kan herkennen. Daarnaast is het ook gewoon heel leuk om elkaar mooie verhalen te vertellen. 

Interesse?

We bieden deze interactieve en persoonlijke workshop gratis aan, maar mocht je een donatie willen doen aan een mens of organisatie die zich inzet voor mensen die het zwaar hebben dan stellen we dit zeer op prijs. 

Wees welkom! Klik hier voor het inschrijfformulier.

Illustratie: Jorsäter Esbjörn / CC BY-SA