Hoogmoed en kwetsbaarheid

Hoed je voor hoogmoedige leiders. Het gemak waarmee zij denken het altijd bij het rechte eind te hebben, twee bedrijven wel eventjes te fuseren of een concurrent van de markt te blazen mondt gemakkelijk uit in ellende voor een hoop mensen. Mythen waarschuwen ons terecht: hoogmoed komt voor de val.

Toch bestaat er ook een mooie, milde vorm van hoogmoed. Noem het onbevangenheid, durf, lef, initiatief, of ergens voor gáán terwijl je nog niet zeker weet of je het wel kunt. Je bent optimistisch, positief, toekomstgericht, moedig, opgewekt, dapper, gepassioneerd. Je hebt het gevoel de wereld aan te kunnen. Dat varkentje zal jij wel even wassen.

Maar als de nacht valt neemt het innerlijk het over en kan een mens zich opeens heel kwetsbaar voelen.

Over dat gevoel gaat mijn gedicht Trekkers.

Merle van der Voorde las het voor.

Trekkers

Wel, strooi de bloemetjes maar uit,
laat knikkers rollen van de bunkerwal,
de pannendeksels oorverdovend klateren.
Haal alle paarden met uw blote handen uit de stal.

Wij zijn de trekkers van het toekomstkamp.
Ons lied vangt telkenmale echo’s op
van zeker weten, uit een diepe laag.
Wij brengen hier een ontzagwekkend sterk verhaal. 

Maar ‘s avonds als het kampvuur dooft,
de laatste stem verzinkt in fluister,
de keukendeur op slot gedraaid,

dan sluit der trekkers levensdrift
een vederlicht verbond met onversneden zielepijn.
En niemand weet op dat moment
waar morgenvroeg het deksel zal gebleven zijn.

Lot

Ik dacht altijd dat ‘aanvaarden van je lot’ ging over het accepteren van de moeilijkste dingen van het leven.
Na een zware film kwamen we te praten over dat soort beproevingen. Het bleek dat iedereen in de ruimte kon benoemen wat op dit moment in het leven zijn of haar beproeving was. Terwijl de een vertelde dat zijn vriendin een jaar op reis zou gaan en een ander over de ziekte van haar kind, was er ook iemand die het hele leven een beproeving vond vanwege het enorme onrecht in de wereld. Geluk hebben kan ook een beproeving zijn. Het kan leiden tot een schuldgevoel, schaamte, woede, een gevoel van machteloosheid. ‘Voor velen is deze onmacht zo beangstigend dat ze liever het verworven geluk verwerpen dan het als genade aannemen’ lees ik in ‘Bewegingen van de geest’ van Hellinger.
Het dragen van je lot blijkt net zo goed te gaan over geluk dat je zonder reden in de schoot wordt geworpen. Hoe je daar verantwoordelijkheid in neemt zonder jezelf of een ander af te straffen.
#Pasopdeplaats #Beproeving #Geluk #Schuld

De foto komt uit ‘Spring, Summer, Autumn, Winter … and Spring Again’