Doorbraak

Doorbraken horen bij het leven. Kijk maar naar kuikens die uit hun ei breken, bloemen die uit hun knop barsten en kindertjes die dit voorjaar voor het eerst dapper naar het strand fietsen op hun bibberwieltjes. Het zijn inspirerende taferelen voor wie verlangt naar een doorbraak in zijn werk.

Een doorbraak ontstaat soms min of meer vanzelf, maar vaker nog gaan er maanden of jaren van geduldig oefenen en moedig experimenteren aan vooraf. Alleen zo vind je een vaccin tegen corona, schrijf je een aantrekkelijke bestseller of los je een slepend conflict op. 

In alle gevallen voelt de doorbraak als een geschenk uit de hemel. 

In het Boek der Veranderingen de I Ching bestaat de ‘Doorbraak’ uit de tekens voor ‘hemel’ en ‘meer’. De hemel staat voor enorme energie en zuivere kracht; het meer voor frisse, blijmoedige, hoopvolle expressie. 

Ook in mijn gedicht Doorbraak heeft een meer een hoofdrol, samen met een koele vrouw. Zij bereikt een doorbraak. En er komt zelfs iets uit de hemel zetten.

@AlexandervanVelzen koos dit gedicht om voor te lezen als #Poëzien nr. 14.

Doorbraak

De koele vrouw dook zonder kik te geven

het bergmeer in. De vingers kromden zich, 

de oren werden groot, ze bolde zich 

voor een beheerste plons. Zo vaak gedaan. 


Maar nu weekten de vissen een voor een 

zich van haar harnas los.

Gedachten aan de ouders kwamen op, 

ze liet ze gaan, ontreddering nabij.

Toen was het dat ze door haar tranen naar de bergen keek, 

een kudde zag, de leidstergems ontwaarde op de kam,

de stalen man die uit de wolken op haar kou afkwam 

omhelsde als een warme vrouw. 

Het was het legendarische moment 

waarop ze koos voor rouw.