Augustus

Tijdens een kort verblijf in een voormalig klooster las ik een interview met een hoog bejaarde ex-zuster. Zij had jaren achter de kloostermuur geleefd, biddend, werkend en afgesloten van de buitenwereld. In die tijd was er één zuster die het contact met buiten onderhield: de Buitenzuster. Een functie die mijn fantasie prikkelt. Er ontstond een verhaal in twaalf gedichten over het wel en wee van de moderne buitenzuster Magda:  De Buitenzuster.Over vriendschapliefde,  angst, feest, geheimen en een os.
Voorgelezen door Annette Bak. #Poëzien nr. 2 (0’59’)

Augustus